Sivut

keskiviikko 10. elokuuta 2016

Kasvatustieteen perusopinnot suoritettuna

Sain suoritettua kasvatustieteen perusopinnot ajallaan toukokuun loppuun mennessä. Kokonaisuutena nämä avoimen yliopiston opinnot olivat mielenkiintoiset ja maalaisjärkeä käyttämällä ihan kohtuullisen helposti suoritettavissa. Opinnot olivat kokonaan verkko-oppimisympäristössä, mikä mahdollisti hyvin joustavan opiskelun omaan tahtiin. Toisaalta kasvatussosiologian kohdalla verkko-oppiminen ei ehkä kohtaa hyvin opintojen sisällön kanssa... emme päässeet kokemaan kovin hyvin sosiaalistumista ko. kurssin osalta.  :) 

Ihmisen kasvu ja kehittyminen ovat mielenkiintoisia aiheita jo sinällään ja opintojen aikana mietti hyvin usein omien lapsien kasvua ja kehittymistä persoonina osaksi yhteiskuntaa. Muutaman kerran tuli peilattua asioita myös oman kasvun kanssa. Ajatuksia herättävä kokonaisuus siis. Mahdollisesti jossakin vaiheessa voisi suorittaa myös muita kasvatustieteen opintoja avoimen yo:n puolella. Kaipasin kyllä lähiopetustilanteita, jossa olisi edes kerran nähnyt toisia opiskelijoita. Keskustelut ja omien kokemusten jakaminen pelkästään verkko-oppimisympäristön keskustelujen kautta jäivät kuitenkin aika latteiksi. Yleensä ne ovat kuitenkin olleet kaikkein parasta antia näiden opintojen aikana. Ammatillisen opettajan roolissa, varsinkin nuorisopuolella, ihmisen kasvun tukeminen on tärkeä tehtävä ammatillisen osaamisen kehittämisen lisäksi. Kasvatustieteen opinnot voisi olla hyvä tapa aloittaa koko opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuus, itselläni ne jäivät varsinaisista opinnoista viimeiseksi.