Sivut

torstai 15. lokakuuta 2015

APE10 - Oman osaamisen kehittyminen

POFO II-pysäkki. APE10-päivän aiheena oli oman osaamisen kehittyminen.
Miten kuvaan osaamisen kehittymistä portfoliossa?
Miten kehitetään ja dokumentoidaan omaa osaamista portfolion avulla?
Miten annan rakentavaa ja kehittävää vertaispalautetta portfoliosta?

Olemme kuvanneet oman osaamisemme kehittymistä tässä portfoliossa heti ensipäivistä alkaen. Koska minulla ei ole aiempaa kokemusta opettamisesta, on asioiden prosessointi huomattavasti hitaampaa ja reflektointi on vaikeampaa verrattuna siihen, jos minulla olisi jo jotakin kosketuspintaa opetusmaailmaan. Jotakin ideoita ja ajatuksia teemojen pohjalta on toki noussut, mutta kokemuksellisuudella on suuri merkitys koko kuvan rakentamisen kannalta. Jos vaikkapa tällä hetkellä ajattelee, että jokin opetusmenetelmä olisi toimiva ja hyvä, voi se olla täysi susi, kun ei etukäteen tiedä millainen opetettava aihe tai opiskelija-aines on. Mutta voihan näitä asioita ajatustasolla kokeilla ja pohtia niiden toimivuutta. Palaute on kyllä tärkeä osaa oman toiminnan reflektointia. Oma vertaispalautteen antaja on onneksi henkilö, joka antaa palautteen ajallaan ja erittäin kannustavalla otteella. Itsekin olen pyrkinyt siihen, että annetuista aikatauluista pidetään kiinni. Tulevana opettajanakin joudun pitämään kiinni siitä, että opiskelijoille annetut aikataulut esim. tehtävien suhteen pitävät puolin ja toisin.

Teimme harjoituksen osallistavalla Bonon hatut- opetusmenetelmällä (Edward de Bono ). Menetelmän tavoitteena on monipuolistaa ajattelua prosessissa. Menetelmässä ryhmän jäsenillä on kuvitteelliset hatut, jotka edustavat tiettyä väriä. Tämä väri kuvastaa kunkin ryhmän jäsenen roolia ryhmässä. Musta vastustaa, vastarannan kiiski, kritisoi, mutta perustelee oman kantansa. Keltainen on positiivinen, optimistinen ja maalailee ihannekuvia, ei huomaa sudenkuoppia. Valkoinen on positiivinen, objektiivinen ja perustaa näkemyksensä faktoihin. Vihreä on luova ja idearikas, joka hakee uusia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Punainen on tunteellinen, reagoiva ja  luottaa intuitioon. Sininen on järkevä ja omistaa laajan kokonaisnäkemyksen, on orkesterinjohtaja. Menetelmän avulla voidaan pakottaa ihmiset välillä ajattelemaan asiaa eri tavalla kuin normaalisti. Irrottautumaan omasta tavastaan ajatella ja mahdollisesti nähdä uusia aspekteja aiheen ympäriltä. Itselläni oli harjoituksessa punainen hattu, joka ei ehkä kuvaa ”työminäni” ajattelutapaa. Mutta oli ihan mielenkiintoista kokeilla elää hetki tunteella, kun yleensä elää jalat tiukasti maassa ja faktoihin perustuen. Menetelmää voisi kokeilla opetustyössä ja tietenkin ihan työyhteisön kehittämisessäkin.

Iltapäivän aiheena oli opetusharjoitteluun orientoituminen ja näyttöportfolion tekeminen.  Opetusharjoittelussa on kaksi vaihtoehtoa, ohjattu opetusharjoittelu ja osaamisen osoittaminen työssään, joista ensimmäinen vaihtoehto on minun tapani suorittaa opetusharjoittelu. Jouduin olemaan pois eniten minua koskevan osuuden, mutta onneksi opintosihteeriltä varmasti saa tukea, kun opetusharjoittelu tulee kohdallani ajankohtaiseksi. En koe, että minulla olisi mikään kiire suorittaa opetusharjoittelua heti, ehkä on parempi sulatella tätä APE-kokonaisuutta ja hankkia lisää teoreettista osaamista valinnaisten opintojen kautta. Tärkeä osa koko harjoitteluprosessia on kuitenkin ydinsuunnitelman laatiminen ja se työ pitäisikin aloittaa hyvissä ajoin ennen varsinaista harjoittelua.  Ydinsuunnitelmassa pitäisi pohtia niitä mahdollisia osaamisvajeita, joita harjoittelussa lähdetään täydentämään. Vaikka varsinaista harjoittelua en  vielä hetkeen aloitakaan, pitäisi alkaa pohtia, mikä voisi olla opetuskokonaisuus/aine, jota voisin opettaa ja missä tämän opetusharjoittelun voisi suorittaa. Jos tuntuu, että joudun täysin solmuun tämän asian kanssa, täytyy ottaa yhteyttä tutoriin ja opintosihteerin, ehkä sitten yhdessä löydämme sopivan vaihtoehdon.

Näyttöportfolio on sitten näiden opintojen kliimaksi, joka koostuu kirjallisesta osuudesta ja näyttötilaisuudesta, jossa kehitys ammatilliseksi opettajaksi tulee näkyväksi muille. Sen tarkoituksena on arvioida omaa osaamista suhteessa ammatillisen opettajan ydinosaamisalueisiin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti